Про клуб - ГО "Клуб банкірів"

Про Клуб банкiрiв

Клуб банкірів – громадська організація, створена за сприяння провідних українських банків в 1997 році. Головна мета діяльності Клубу – це сприяння діловому співробітництву банків, формування розвинутої фінансово- банківської системи, обмін професійним досвідом між членами Клубу з питань банківської діяльності, поширення об’єктивної інформації в ділових колах та серед громадськості про діяльність банківської системи і окремих банків.

Завдання Клубу

Ξ  підтримка зв’язків банкірів та банків із зарубіжними партнерами та нарощуванню міжнародного авторитету України серед зарубіжних фінансово-банківських кіл;

Ξ  сприяння в розробці та прийнятті нормативно-законодавчої бази в сфері банківської діяльності;

Ξ  сприяння максимальному розширенню інформаційного забезпечення та комунікаційних можливостей учасників клубу;

Ξ  налагодження та співробітництво з міжнародними контактами, участь у спільних проектах і програмах з іноземними та міжнародними організаціями, що не суперечать міжнародними забов’язанням України.

 

Активнiсть Клубу

Ξ  конференції, круглі столи, семінари, організовує виставки, презентації та інші масові заходи;

Ξ  популяризує діяльність Клубу у ЗМІ та друкованих виданнях;

Ξ  вносить пропозиції до органів влади і управління;

Ξ  беремо участь в міжнародних громадських неурядових організаціях, підтримуємо з ними прямі контакти та зв’язки.

 

Керiвництво Клубу

Голова Ради Клубу банкірів
Член Ради Клубу банкірів
Голова Ревізійної комісії Клубу, Голова Правління Агентства по рефінансуванню житлових кредитів