До списку новин

0

Робота банків по виведенню проблемних кредитів

Погані активи поза всяким сумнівом нині є однією з найгостріших проблем вітчизняної банківської системи. Чи існують шляхи її розв’язання? Про що в цьому плані свідчить міжнародний досвід і наскільки він може бути застосований до сучасних українських реалій? Відповіді на ці та інші найгостріші питання, пов’язані з ринком проблемних активів, шукали учасники чергового засідання Клубу банкірів, яке 25 листопада відбулося в Академії фінансового управління Міністерства фінансів України і було присвячене саме роботі банків по виведенню поганих активів. Відкрили засідання голова Ради Клубу банкірів Людмила Мостова і президент Академії фінансового управління Міністерства фінансів України, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор Галина Єфименко. Учасникам засідання були запропоновані для обговорення декілька доповідей, зокрема щодо діяльності державних компаній з управління проблемними активами.

Своїм бачення із присутніми поділився завідувач відділу Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, професор Володимир Корнєєв, який зазначив: «Проблеми банків – це завжди проблеми їх клієнтів. Це базова позиція розуміння взаємовідносин суб’єктів фінансового ринку та інших секторів економіки. Проблемні кредити і активи у банків виникають не стільки по причині помилок банківського менеджменту, а через те, що загальноекономічна кон’юнктура погіршується – росте дебіторська і кредиторська заборгованість, падають об’єми прибутків у корпорацій і доходи у населення.»

Великий інтерес у присутніх викликала доповідь, яку зробив голова Правління Агентства по рефінансуванню житлових кредитів Сергій Волков. Вона була присвячена механізму сек’юритизації проблемних активів кредитно-фінансових установ. Сергій Волков переконаний, що сек’юритизація може стати ефективним системним інструментом:

- для очищення банків та небанківських кредитних установ від проблемних та непрофільних активів;
- для розрахунків з кредиторами зі збереженням встановленої законом субординації черг кредиторів через сек’юритизацію активів, що залишились від ліквідованих банків;
- для організації фінансування відновлення та будівництво місцевої інфраструктури (без необхідності залучати державні гарантії та надавати заставу державне та муніципальне майно);
- для організації фінансування реального сектору економіки, зокрема, будівництва житла, місцевої промисловості, енергозбереження, тощо.

Таке переконання ґрунтується на світовій практиці застосування сек’юритизації банківських активів для подолання кризи, та яка була схвалена МВФ, як основний інструмент стимулювання економічного зростання в арсеналі Центральних банків.

Розглянули учасники засідання Клубу банкірів і питання інституційних чинників розвитку проблемних активів в Україні. Доповідь на цю тему була підготовлена кандидатом економічних наук, старшим науковим співробітником відділу грошово-кредитних відносин Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України Євгеном Бубликом. «Створення ринку проблемних активів має стати наступним кроком на шляху відновлення національної економіки. Україна володіє достатнім потенціалом у цій галузі. Проте, недосконале та мінливе законодавство не дає можливості розвиватись ринку проблемних активів та відлякує інвесторів. Вирішення існуючих проблем у сфері законодавчого регулювання процесів управління проблемними активами, з імплементацією європейських норм роботи з проблемною заборгованістю, а також розвиток інституційного забезпечення в даній сфері допоможе в перспективі впоратись з наявною проблемною заборгованістю банків і вивести фінансовий сектор України на якісно новий рівень.», - вважає Євген Бублик.

У роботі засідання взяли участь керівники провідних вітчизняних банків, представники фінансового ринку, вчені-економісти, які наголосили, що насамперед держава має активно втручатися у розв’язання питання проблемних активів і є необхідність у створенні їх спеціального ринку. Також за результатами обговорення учасники засідання Клубу банкірів вирішили звернутися до Верховної Ради України з пропозицією провести відкриті парламентські слухання щодо національної програми виведення проблемних активів, включаючи розробку нормативно-правової бази для створення і діяльності державної компанії з управління активами, врегулювання питання про оподаткування операцій з викупу активів.