До списку новин

0

«Сучасні вимоги до корпоративного управління у фінансових установах. Незалежні Наглядові ради – повноваження та відповідальність»

Тему кожного засідання Клубу банкірів визначає рейтингове обговорення серед членів Клубу. Але  тема «Сучасні вимоги до корпоративного управління у фінансових установах. Незалежні Наглядові ради – повноваження та відповідальність», якій було присвячено засідання Клубу, що відбулося 8 липня в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», отримала одностайну підтримку.  І це абсолютно логічно і передбачувано, адже від корпоративного управління та діяльності Наглядових рад у сучасному банку залежить дуже багато: стабільність, ефективність, прибутковість, зрештою, навіть, філософія комунікацій в колективі і внутрішній мікроклімат. Не секрет, що в деяких банках, скажімо таких, як потужні фінансові установи з іноземним капіталом, цим питанням приділяють увагу вже давно і системно, а в деяких Наглядову раду очолює сам власник… Коментарі, як кажуть, зайві.

         Але водночас честь і хвала тим банкам, які розуміють всю нагальність і значимість цієї проблематики, прагнуть дізнатися про кращі наробки в цьому сегменті банківської роботи і використовувати їх у власній діяльності. Не буде перебільшенням сказати, що на засіданні був «аншлаг», адже в його роботі взяли участь член Правління АТ «ОТП БАНК» Тарас Проць, директор департаменту комплаенса  АТ «Райффайзен Банк Аваль» Людмила Слободяник, член Наглядової ради АТ «Ощадбанк» Дмитро Власов, перший заступник Голови Наглядової Ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», екс-Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк, радник з питань корпоративного управління Європейського банку реконструкції та розвитку Оксана Параскева, Голова Наглядової ради банку «RwS bank» Ірина Гаврильчук, заступник Голови Правління ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», кандидат економічних наук Владислав Кравець, Віце-президент Академії фінансового управління доктор економічних наук професор Олександр Любіч, колишній заступник Голови НБУ Борис Марков, член Керуючого комітету Глобальної асоціації ризик-професіоналів (ГАРП) Вадим Березовик, президент Українського товариство фінансових аналітиків Юрій Прозоров та інші.

         А відкрили цю представницьку зустріч тих кому не байдуже сучасне і майбутнє банківської системи України, Голова Ради Клубу банкірів Людмила Мостова та перший заступник Голови Наглядової Ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Ярослав Романюк.

         Далі з презентацією «Наглядова рада – диригент корпоративного управління» ознайомив учасників засідання Клубу член Правління АТ «ОТП БАНК» Тарас Проць. В його виступі було розкрито ключову роль Наглядової ради в координації співпраці Правління банку з функціями контролю, які, в свою чергу, встановлюють стандарти корпоративної культури та дають визначення апетиту до ризику. Функції контроля, а саме: управління ризиками та комплаенс; використовують право вето для залучення Наглядової ради до вирішення конфліктів в операційній діяльності банку, які виникають між підрозділами першої лінії захисту та функціями контролю та можуть призвести до порушення встановлених Наглядовою радою лімітів та обмежень щодо ризику, або законодавства, професійних норм та стандартів. Підзвітність Наглядовій раді — це дорога з двостороннім рухом: Правління та функції контролю звітують регулярно перед Наглядовою радою, яка на щорічній основі надає зворотній зв’язок через оцінку колективної придатності Правління та функції контролю, підтвердження ділової та професійної репутації, та оцінку ефективності діяльності з допомогою досягнення ключових показників ефективності. Враховуючи глибину піднятих Тарасом Процем питань, та високий авторитет АТ «ОТП БАНК» щодо діяльності Наглядової ради, доповідь була зустрінута оплесками всіх учасників засідання, а доповідач відповів на цілу низку запитань.

         Неменший інтерес викликала презентація підготовлена Директором департаменту комплаенса АТ «Райффайзен Банк Аваль» Людмилою Слободяник. Вона так і називалась: «Досвід АТ «Райффайзен Банк Аваль»: принципи корпоративного управління». Людмила Слободяник, зокрема наголосила: «Корпоративне управління в нашому банку є одним із важливих аспектів для досягнення оптимального балансу інтересів усіх сторін: акціонерів, менеджменту, клієнтів .«Тон зверху» щодо корпоративної культури забезпечують Спостережна Рада та Правління шляхом визначення корпоративних цінностей, здійснення нагляду за їх дотриманням та розуміння працівниками їх ролі в досягненні цілей Банку. Кожен працівник змінив своє мислення, норми та правила поведінки задля забезпечення прозорості ведення бізнесу». Вона  також відповіла на численні запитання учасників засідання.

         Про дорожню карту розвитку корпоративного управління в банках йшлося і в презентації радника з питань корпоративного управління проектного менеджера по проекту А.10 «Корпоративне управління» Комплексної програми «Реформи ринку фінансових послуг» Оксани Параскеви. А ще своїм баченням досвіду впровадження культури ризик-менеджменту поділився з учасниками засідання Вадим Березовик, член Керуючого комітету Глобальної асоціації ризик- професіоналів. Він звернув увагу присутніх, що «розвиток фінансового ринку вимагає активного впровадження в банках нових стандартів корпоративного управління. Мета цих заходів - підвищити прозорість діяльності банків та забезпечити стабільність їх діяльності. Невірно обрана стратегія, низький̆ рівень ризик-культури, відношення до ризик-менеджменту, як до другорядної̈ функції̈ в організації̈, можуть коштувати банку значних сум збитків та, навіть, банкрутства. Управління ризиками та комплаенс є складовими частинами системи корпоративного управління банку.

            Впровадження високої  культури ризик-менеджменту гальмується через формальне виконання банками регуляторних вимог, брак кваліфікованого персоналу, відсутність автоматизації та небажання працівників банку брати на себе відповідальність.

      Важливою умовою для впровадження нових стандартів ризик-менеджменту є підтримка з боку акціонерів та ТОП менеджменту. Наглядова рада та Правління банку мають надавати приклад правильного відношення до ризику та дотримання основних цінностей̆ організації̈.

           Бізнес-план, стратегія розвитку та щоденна діяльність банку мають враховувати встановлені ліміти та затверджені обмеження до прийняття ризиків. При цьому необхідно впровадити систему компенсацій̆ та винагород. Матеріальне і нематеріальне заохочення всіх підрозділів банку необхідно здійснювати у відповідності до виконання стратегії̈ розвитку та бізнес-планів.

            Результатом запровадження нових стандартів ризик менеджменту має стати ефективне структурування бізнес-підрозділами угод з клієнтами в рамках затверджених політик і лімітів для зниження рівня ризику, зацікавленість бізнес-підрозділів в реальній̆ ідентифікації̈ ризиків та налаштуванні ризик-менеджментом моделей̆ оцінки ризиків», - наголосив Вадим Березовик.

         І за доброю традицією Клубу завершила обговорення гостра і зацікавлена дискусія, в якій взяли участь Голова Правління Агентства по рефінансуванню житлових кредитів, президент Української іпотечної асоціації Сергій Волков, колишній заступник Голови НБУ Ярослав Солтис, аналітик-консультант Ігор Шумило, член Наглядової Ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Леонід Шапкін, член Спостережної Ради АТ «Ощадбанк» Дмитро Власов, Президент  Українського товариства фінансових аналітиків Юрій Прозоров, В.о. завідувача відділу фінансових ринків ДННУ «Академія фінансового управління», кандидат економічних наук Анатолій Дробязко, заступник директора  Інституту економіки та прогнозування НАНУ Сергій Кораблін та інші.

         Замість післямови кілька рядків з листа, що надійшов на пошту Голови ради Клубу банкірів Людмили Мостової після засідання: «Хочу висловити велику подяку за запрошення на засідання Клубу. Була дуже хороша організація, цікава тема, прекрасні спікери і чудова дискусія. З повагою Дмитро Власов, начальник управління в’язків з громадськістю АТ «Укрексімбанк».