До списку новин

0

Засідання Клубу банкірів 23 грудня у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб на тему: «Національна система гарантування вкладів: виклики і пріоритети».

Своє підсумкове засідання у 2016 році Клуб банкірів провів 23 грудня у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Саме ця фінансова структура вже тривалий час знаходиться у фокусі уваги усіх кого цікавить і хвилює стан справ у вітчизняній банківській системі. Внаслідок її очищення, яке активно проводить Національний банк України протягом 2014 – 2016 років, 85 банківських установ були виведені з ринку, що значно додало роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

«Національна система гарантування вкладів: виклики і пріоритети» - саме так називалась тема представницької зустрічі у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, в якій взяли участь перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко, начальник Управління оцінки та моніторингу застав Національного банку України Тетяна Сірош, представник Юридичного департаменту НБУ Юрій Кузнєцов, заступник Голови Фонду Державного майна Наталія Лебідь, радник голови Правління Укрексімбанку Олег Самсоненко, голова правління Агентства по рефінансуванню житлових кредитів Сергій Волков, представники фінансового ринку, вчені-економісти, фінансові експерти та аналітики.

Засідання відкрив директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін. Він подякував членам Клубу банкірів за прагнення до діалогу в пошуках оптимальних і ефективних рішень у розв’язанні актуальних і непростих проблем банківського життя в цілому і зокрема тих питань і завдань, які стоять перед Фондом. Головну доповідь на тему «Національна система гарантування вкладів: виклики і пріоритети» зробив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик, який торкнувся усього масиву завдань, що на них зараз фокусується робота Фонду. Він проаналізував які з цих питань можуть бути розв’язані завдяки роботі Фонду, а які знаходяться поза його компетенцією. У своїй доповіді Андрій Оленчик розглянув зокрема етапи інституційного розвитку системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні, міжнародні стандарти, етапи розвитку національної системи гарантування, стан активів банків, що знаходяться в управлінні Фонду. Доповідач також окремо і докладно спинився на тих викликах, які нині стоять перед Фондом. На його думку до них належать: значна кількість банків, що виводяться з ринку, фінансування Фонду, якість активів, рішення судів та виконавча служба, ініціювання кримінального розслідування, пов’язані особи, тощо. 

Голова Ради Клубу банкірів Людмила Мостова від імені учасників засідання подякувала заступнику директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрію Оленчику за детальну і глибоку доповідь, яка допомогла усім присутнім у повній мірі зрозуміти масштаб проблем, що їх нині розв’язує Фонд і відзначила, що саме прозорість і професіоналізм є найважливішою умовою і запорукою того, що дискусія буде конкретною і плідною. Це підтвердили як співдоповіді, які прозвучали на засіданні, так і виступи у режимі обміну думками усіх, хто побажав узяти слово в обговоренні. Так зокрема у співдоповіді «Функціональні проблеми системи гарантування вкладів в Україні та шляхи їх вирішення», яку підготували фахівці Державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» завідуюча відділу грошово-кредитних відносин, доктор економічних наук, професор Наталія Шелудько та завідувач відділу фінансів реального сектору, доктор економічних наук Владислав Зимовець, наголошувалось на проблемних аспектах діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні з акцентом на хибне, на думку доповідачів, визначення цілей функціонування системи гарантування вкладів, а також низьку її взаємодію з іншими елементами системи забезпечення фінансової стабільності. Найважливішим для забезпечення ефективності системи гарантування є посилення та підвищення ефективності банківського нагляду, без забезпечення якого жодні новації у сфері гарантування депозитів не сприятимуть зростанню рівня довіри до банків та не убезпечуватимуть від набігів вкладників. Як зазначили автори доповіді, реформа Фонду 2012 року була спрямована на виведення «факультативних» задач з під сфери відповідальності НБУ, проте ця реформа не передбачала системне виведення проблемних установ, і була розрахована на одиничні випадки неплатоспроможності. У поточних умовах на етапі потрапляння в сферу відповідальності Фонду банківські установи є абсолютно нежиттєздатними, - вважають доповідачі, - їх активи є неякісними, а Фонд не має шансів на повернення коштів, виплачених вкладникам. Фонд повинен доповнювати більш масштабні заходи щодо підвищення якості нагляду та контролю за банками. Таким чином, підкреслили науковці, необхідно переосмислити роль Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, адже арсенал його дій щодо стабілізації банківського сектору в короткостроковому періоді через підняття сум гарантування вичерпано, що в довгостроковій перспективі підвищуватиме ризики банківських криз.

А колишній голова Ради Українського товариства оцінювачів Олексій Амфітеатров та нинішній голова цієї Ради, директор групи консалтингових компаній «Увекон» Володимир Шалаєв у своїй співдоповіді на тему «Погляд оцінювачів на оцінку прав вимоги зобов’язань та їх забезпечення» детально проаналізували роль і значення справедливої неупередженої оцінки. Зокрема йшлося про сферу застосування та нормативно-методичну базу незалежної оцінки, взаємодію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та суб’єктів оціночної діяльності, якість підготовки інформації банками та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб для проведення незалежної оцінки прав вимоги зобов’язань та їх забезпечення, які проблеми при цьому виникають і яким чином, на думку доповідачів, їх можна розв’язати. 

Юрій Прозоров, президент Українського товариства фінансових  аналітиків торкнувся ще одного важливого аспекту діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, назвавши свою співдоповідь «Законодавчi новацiї щодо змiн у системi гарантування вкладiв в Українi».

У обговоренні запропонованої тематики активну участь взяли перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко, колишній заступник Голови Національного банку України Борис Марков, член Ради Клубу банкірів Валерій Суксін, голова правління Агентства по рефінансуванню житлових кредитів Сергій Волков, колишній заступник Голови Національного банку України Ярослав Солтис, заступник Голови Фонду Державного майна Наталія Лебідь та інші.
Підбиваючи підсумки зустрічі, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін відзначив, що працівники Фонду завжди відкриті до активної і конструктивної співпраці з професійним експертним середовищем. Адже такі обговорення поза всяким сумнівом відповідають інтересам розвитку вітчизняної банківської системи. Учасники засідання дійшли спільної думки, що обговорення викликів і пріоритетів у діяльності Фонду під час засідань Клубу має бути продовжено і в наступному 2017 році.