До списку новин

0

Засідання Клубу банкірів 8 червня 2018 року в Індустріалбанку на тему: «Сучасні інструменти залучення інвестицій в створення місцевої інфраструктури. Рішення для України»

8 червня в Індустріалбанку відбулося чергове засідання Клубу банкірів. Цього разу тема дискусії дещо відрізнялася від тих питань і проблем, що їх традиційно порушує Клуб банкірів під час своїх зустрічей. Цього дня в центрі уваги присутніх опинилися сучасні інструменти залучення інвестицій в створення місцевої інфраструктури. Рішення для України. Ініціаторами обговорення виступили громадська спілка «Українське об’єднання ринків капіталу», Агентство по рефінансуванню житлових кредитів та Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, адже банківська система не може стояти осторонь тих процесів децентралізації, які нині активно проходять у державі, бо формується колосальний грошовий актив, і ці гроші треба буде кудись складати, починаючи вже з наступного року.

Сергій Волков назвав свою презентацію: «Особливості  інфраструктурних облігацій муніципалітетів». Він зокрема сказав: «В Україні існуюча форма фінансування інфраструктурних проектів за рахунок бюджетів органів місцевого самоврядування має дискретний характер, що обмежує фінансові можливості для будівництва важливих для територіальних громад інфраструктурних об’єктів. При цьому, кожен рік зростає обсяг коштів, розміщених органами місцевого самоврядування на депозитних рахунках (в 2017 році розмір таких депозитів досяг 22 млрд. грн.). Але цих коштів недостатньо для фінансування громадами інфраструктурних проектів. При цьому, в світовій практиці є позитивний досвід фінансування інфраструктурних проектів за рахунок коштів, залучених від інфраструктурних облігацій. Існують різні види таких облігацій, серед яких є інфраструктурні облігації муніципалітетів – цільові  облігації емітовані суб'єктами публічного права (муніципалітетами) або спеціально створеними ними юридичними особами для залучення фінансування  інфраструктурного проекту та муніципальні облігації (облігації місцевих позик), за якими є законодавчо встановлена вимога щодо спрямування залучених коштів на капітальні вкладення в місцеву інфраструктуру. Джерелами розрахунків за муніципальними інфраструктурними облігаціями виступають надходження від експлуатації створеного (модернізованого) інфраструктурного об'єкту або  певні надходження до місцевого бюджету.».

 Сергій Волков підкреслив, що «рішенням для України щодо фінансування важливих для територіальних громад інфраструктурних об’єктів можуть стати облігації фондів місцевого розвитку, засновані органами місцевого самоврядування (різновид інфраструктурних облігацій). Відповідний законопроект вже підготовлено за участю UCMA. Такі облігації також  є однією з відповідей на значуще питання щодо збереження пенсійних накопичень».

Продовжив висвітлення цього питання у своїй презентації на тему: «Облігації фондів місцевого розвитку – новий інструмент на ринку боргового капіталу України» президент громадської спілки «Українське об’єднання ринків капіталу» Сергій Москвін. Він зокрема проаналізував діяльність специфічного емітенту – фонду місцевого розвитку, мінімізацію ризиків інвесторів, основні джерела погашення облігацій, реалізації місцевого інвестиційного проекту та інші питання.

 Ще з однією співдоповіддю, яку підготували співробітники Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України старший науковий співробітник відділу грошово-кредитних відносин, кандидат економічних наук Євген Бублик та старший науковий співробітник відділу грошово-кредитних відносин кандидат економічних наук Світлана Брус, виступив Євген Бублик. Об’єктом досліджень стали: «Муніципальні облігації як інструмент залучення інвестицій в місцеву інфраструктуру: обмеження та перспективи». Євген Бублик наголосив: "Доцільність використання муніципальних облігацій в Україні зумовлена потребою фінансового забезпечення розвитку регіонів (капітальні будівництва, інфраструктура, інвестиції в соціальний розвиток), підвищення фінансової спроможності та незалежності місцевих органів самоврядування в умовах курсу на децентралізацію та відтворення найкращих європейських практик. Перспективність муніципальних облігацій також полягає у їх привабливості як для емітента, так і інвестора. Для муніципалітету це більш дешеве і масове залучення ресурсу. Для інвестора – надійний інструмент на рівні ОВДП з привабливою дохідністю.

Попри ці переваги, муніципальні облігації в Україні поширення не набули. Протягом останніх трьох років їх емісія взагалі не відбувалась, а випуски попередніх років – погашені. Оскільки це тимчасове явище і муніципальні облігації в Україні рано чи пізно отримають поширення, потрібно зосередити увагу на розвитку інституційного та інструментарного забезпечення даного сегменту ринку. А саме: законодавчо врегулювати особливості реструктуризації та захисту інвесторів у разі дефолту, забезпечити розвиток відсутніх в Україні інфраструктурних інститутів (спеціалізованих професійних посередників, страхувальників, консультантів, експертних груп, тощо) та механізмів (хеджування, сек’юритизації, тощо). Ці заходи сприятимуть відтворенню в Україні ринку муніципальних запозичень з використанням не тільки муніципальних облігацій, але й інфраструктурних облігацій та інших перспективних інструментів."

В традиційній дискусії, яка завжди відбувається під час засідань Клубу, взяли участь виконуючий обов’язки голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко, заступник директора Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України, член-кореспондент НАНУ Сергій Кораблін, президент Інвестиційної групи  УНІВЕР Тарас Козак, радник голови Правління Укрексімбанку Олег Самсоненко, генеральний директор регіонального Фонду підтримки підприємництва по Чернігівській області Людмила Слаутіна, радник голови Правління Укргазбанку Вадим Березовик, експерт Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Вячеслав Козак, колишній заступник голови НБУ Ярослав Солтис, голова Правління Українського товариства оцінювачів Володимир Шалаєв та ін..

Учасники засідання наголосили на важливості використання цього інструменту в сучасних українських реаліях і підкреслили, що головне значення дискусії, яка відбулася, полягає в тому, що був висловлений цілий спектр думок, інколи досить критичний, на запропонований інструмент. А це означає, що обговорення такої тематики в середовищі банкірів, фінансистів, вчених-економістів, експертів має бути обов’язково продовжено.