До списку новин

0

Засідання Клубу банкірів в Міністерстві розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства «Економічні реформи Уряду і роль банківськоі системи»

Чи готові урядовці до відкритого і зацікавленого діалогу з представниками банківської системи? Так, і засідання Клубу банкірів 27 листопада у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства переконливе тому свідчення. Адже з доповіддю «Економічні  реформи Уряду і роль банківської системи» перед учасниками представницького зібрання виступив заступник Міністра Сергій Ніколайчук. Він зазначив ключові моменти проекту економічної стратегії Уряду, а також роль кредитування в економічному зростанні та реалізації запланованих Урядом реформ. Презентація викликала значний інтерес, і понад півгодини Сергій Ніколайчук  відповідав на численні запитання

А експерт-аналітик Ігор Шумило свою презентацію назвав: «Економічні реформи Уряду і роль банківської системи: пріоритети», де зробив оцінку нинішньої  економічної ситуації в Україні, проаналізував її основні проблеми та термінові дії, до яких, на думку доповідача, потрібно вдатися для їх вирішення

Велику увагу учасників засідання також привернула презентація голово правління Агентства по рефінансуванню житлових кредитів Сергія Волкова, де йшлося про реформи у сфері житлового фінансування. Доповідач зокрема наголосив «Слід розробити державну житлову політику, яка включатиме усі аспекти від  будівництва до реалізації житла, зокрема, вона  має включати такі складові:

— справедливе відведення ділянок та їх прозорий продаж забудовникам, які мають виробничі потужності та досвід будівництва, відсікаючи спекулянтів-посередників;

— оснащення ділянок інженерними мережами та іншими комунікаціями, що, до речі, збільшуватиме попит на будівельні ділянки та надходження до місцевих бюджетів. Можливо, за рахунок таких надходжень створити спеціальні фонди для спільного з постачальниками фінансування ремонту старих і будівництво нових мереж;

— організація недорогого банківського фінансування будівництва сучасних багатоквартирних будинків та наступного продажу квартир покупцям, які користуватимуться іпотечними кредитами. Для реалізації програми уряд повинен спиратися перш за все на державні банки;

— створення умов для банків — іпотечних кредиторів щодо належного управління ліквідністю та капіталом через запуск обігу іпотечних облігацій, забезпечивши інвесторів у такі цінні папери набором преференцій, у тому числі можливостями інвестувати кошти пенсійних накопичень і резервів страхових компаній;

— централізація державних житлових відомчих програм і програм забезпечення житлом біженців і пільговиків. Уніфікувати (стандартизувати) проектно-будівельну документацію за сучасними вимогами та калькуляцію вартості будівельно-монтажних робіт. Насамперед залучати українські будівельні компанії до реалізації проектів, відмовившись від послуг іноземних підрядників. Залучити банки та міжнародні фонди до часткового фінансування таких програм на поворотній основі,»-вважає голова правління Агенства по рефінансуванню житлових кредитів Сергій Волков.

І завершила засідання палка дискусія, в якій своїм баченням обговорюваних питань поділилися директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ ,академік Валерій Геєць, заступник Голови Ради НБУ Василь Фурман, начальник управління реформування фінансового сектору Національного банку України  Євген  Степанюк, заступник голови правління банку «Глобус» Олена Дмитрієва, перший заступник голови правління Української пожежно-страхової компанії  Тетяна Мосійчук, екс-заступник Голови НБУ Олександр Киреєв, президент Українського товариства фінансових аналітиків Юрій Прозоров та інші.

Підбили підсумки засідання Голова Ради Клубу банкірів Людмила Мостова та заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук. Вони відзначили велику актуальність обговорюваних питань, їх важливість для економічного життя держави і вітчизняної банківської системи, а також висловили готовність урядовців та банкірів до подальшої системної співпраці.